Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej-II etap
/>/>

/>Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax. (046) 814-43-23

Email: />wgk@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na: Remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej-II etap  oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako roboty remontowe i renowacyjne kod 454553000-7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 15, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

30.IX.2006r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt. 9 siwz.

Wadium nie pobiera się.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15) w dniu 21 sierpnia 2006r. o godz. 12:05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „ Remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – II etap” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 sierpnia 2006r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5).

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym umieszczone zostało na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  11 sierpnia 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 11.08.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-11 12:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-11 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271553
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony