Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

 tel. (046) 814 47 11,fax (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Roboty w zakresie chodników kod CPV 45233222-1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

 Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

27 październik 2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu 11 września 2006r. o godz. 10 05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 3.000 zł

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na Przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11 września 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Michał Bors – tel (046) 814 42 01.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 31 sierpnia 2006r.  

drukuj (Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej )

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 31.08.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-08-31 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68863
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328203
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony