Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej

Ośrodek Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej

ul. Tatar 1A

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. (046) 814 45 56; 814 48 04; k 504 156 272

fax. (046) 814 45 56; 814 48 04

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

Umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Roboty remontowo modernizacyjne kod 45453000-7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w świetlicy Miejskiej Hali sportowej „Millenium” ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

15.12.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Miejskiej Hali sportowej „Millenium” ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 14 września 2006r. o godz. 10 05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 3.000 zł

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 września 2006r. do godz. 10 00 w świetlicy Miejskiej Hali sportowej „Millenium” ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Tadeusz Kotusiński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul. Kazimierza Wielkiego 28

tel. 046  814 48 04

k. 0 504 156 272       

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 5 września 2006r.  

drukuj (Przetarg nieograniczony na umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej)

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 05.09.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-09-05 11:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68849
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328137
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony