Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Kazimierza Wielkiego 28

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel./ fax. (046) 814-05-05

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

wykonanie pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Wykonywanie pokryć dachowych kod  45261210-9;

Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 28, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl .

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:27.10.2006r

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (ul. Kazimierza Wielkiego 28 sekretariat Szkoły pok. nr 4) w dniu 19 września 2006r. o godz. 11.05.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000 zł

Kryteria oceny ofert:

- cena – 95%

- gwarancja – 5%


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wykonanie pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 Sekretariat Szkoły Podstawowej (ul. Kazimierza Wielkiego 28). do dnia 19 września 2006r. do godz. 11 00.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Michał Bors tel. (046) 814 42 01. (w godz. 8.00 – 15.30)

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 8 września 2006r.

drukuj (Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej )

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 08.09.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-09-08 12:41
  • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-08 12:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5331814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:56

Stopka strony