Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego PN. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11,

fax. (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego PN. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II .

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

66130000-0 – usługi udzielenia kredytu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka ,  Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

 Termin realizacji zamówienia: listopad – grudzień 2006 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt IX. siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15 ) w dniu    10 listopada 2006r. o godz. 12.10
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: nie dotyczy .

Kryteria oceny ofert: - cena –  100%

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z  realizacją zadania inwestycyjnego PN. Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II „.

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 10 listopada 2006r. do godz.12.00  w Sekretariacie Urzędu Miasta pl. Piłsudskiego 5.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Maria Jolanta Witczak, Marianna Jakubowska  – tel (046) 814 48 24.

Termin związania ofertą: 7 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 października 2006r.  

drukuj (Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego PN. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II.)

  • autor informacji: Michał Bors
    data wytworzenia: 30.10.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-10-30 10:47
  • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-03 11:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68839
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328106
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony