Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na „Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Rawa Mazowiecka przylegającymi bezpośrednio do wielorodzinnych obiektów mieszkalnych”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11,

fax. (046) 814 26 28

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:

„Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Rawa Mazowiecka przylegającymi bezpośrednio do wielorodzinnych obiektów mieszkalnych”

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Usługi w zakresie nieruchomości innych, niż mieszkalne  kod 70332000-7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Terenami Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 8 i 19, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 15-sala konferencyjna) w dniu 29 listopada 2006r. o godz. 10.05.

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 2.000 zł

Kryteria oceny ofert: - cena –  100%

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta na „Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Rawa Mazowiecka”

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29 listopada 2006 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Bogumiła Sitarek, Mieczysław Tkaczyk, Izabela Bors – tel. (046) 814 43 05 lub (046) 814 40 80.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2006r.

drukuj (Przetarg nieograniczony na „Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Rawa Mazowiecka przylegającymi bezpośrednio do wielorodzinnych obiektów mieszkalnych”)

  • autor informacji: Bors Michał
    data wytworzenia: 16.11.2006
  • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    data publikacji: 2006-11-16 08:19
  • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-16 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67909
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony