Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVI/243/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 13:19
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 13:20
UCHWAŁA NR XXVI/242/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi do Trybunału Konstytucyjnego zawartym w uchwale Nr XLIV/762/05 z dnia 9 lutego 2005 r.
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 13:12
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 13:15
UCHWAŁA NR XXVI/241/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:37
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:38
UCHWAŁA NR XXVI/240/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Gminą Rawa Mazowiecka polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy w przedszkolach publ...
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:31
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:31
UCHWAŁA NR XXVI/239/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Miejskiego Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:26
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:27
UCHWAŁA NR XXVI/238/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:17
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:18
UCHWAŁA NR XXVI/237/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:14
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:14
UCHWAŁA NR XXVI/236/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyboru banku
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:10
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:11
UCHWAŁA NR XXVI/235/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zobowiązania w zakresie inwestycji
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:07
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-06 11:07
UCHWAŁA NR XXVI/234/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2005 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 12:26
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 12:27
UCHWAŁA NR XXVI/233/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na targowiska
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 12:17
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 12:18
UCHWAŁA NR XXVI/232/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:38
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:39
UCHWAŁA NR XXVI/231/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:25
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:25
UCHWAŁA NR XXVI/230/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Tatar
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:20
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:22
UCHWAŁA NR XXVI/229/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w strefie przemysłowej "Skierniewicka" w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 01.04.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:02
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-02 11:04
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 11:04
UCHWAŁA NR XXV/228/05 z dnia 8 luty 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu na 2005r.określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:za wysługę lat,motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia..
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 09:40
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 09:40
UCHWAŁA NR XXV/227/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zmiany uchwały sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w ZGK w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 09:30
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-02 09:31
UCHWAŁA NR XXV/226/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-01 09:05
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-01 09:05
UCHWAŁA NR XXV/225/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-01 08:43
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-06-01 08:43
UCHWAŁA NR XXV/224/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-31 10:31
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-31 10:32
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-31 10:32
UCHWAŁA NR XXV/223/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragment obszaru przy ul.Polnej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-31 10:18
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-31 10:18
UCHWAŁA NR XXV/222/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2005 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 15:12
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 15:13
UCHWAŁA NR XXV/221/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 15:08
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 15:09
UCHWAŁA NR XXV/220/05 z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2005-2007
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 11.02.2005
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 14:40
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-05-22 14:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-08-16 13:38

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5549459
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 08:18

Stopka strony