Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o V. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432 i poz. 2500)

z w o ł u j ę V. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień

28 lutego 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury

w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Ślubowanie radnego.

4. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta.

5. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta.

6. Powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów.

7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.( doświetlenie ulicy Targowej)

11. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.( dotacja dla Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej)

12. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023.

13. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego zmiany systemu wynagradzania radnych.

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta

Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, za okres od listopada 2017 roku do grudnia 2018 r.

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

16. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na

lata 2016-2025 w roku 2018.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 2018 r.

18. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki

organizacyjne miasta w IV kwartale 2018 r.

19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

20. Wolne wnioski, sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji Rady Miasta

25 luty ( poniedziałek)

- godz. 1200 - Komisja Oświaty

- godz. 1400 - Komisja Prawa

i Porządku Publicznego

26 luty ( wtorek )

- godz. 1400 - Komisja Komunalna

- godz. 1600 - Komisja Budżetu

 

 

 

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-02-21 16:00
  • zmodyfikował: Karol Łopatka
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 16:01
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-02-21 16:11

Zawiadomienie o IV. Sesji VIII. kadencji.

Dnia 24 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się IV. Sesja VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o III. Sesji VIII. kadencji.

Dnia 6 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się III. Sesja VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o II. Sesji VIII. kadencji.

Dnia 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się II. Sesja VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o I. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 8 listopada 2018 roku, uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6 c odbędzie się I Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka VIII kadencji.

Zawiadomienie o XLVII. Sesji VII. kadencji.

Dnia 17 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XLVII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XLVI. Sesji VII. kadencji.

Dnia 4 października 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLVI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zaproszenie na Uroczystą Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta ojcu Jerzemu Chrzanowskiemu

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na Uroczystą Sesję Rady, która odbędzie się w dniu 23 września 2018 r. o godz.13:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.
Program uroczystości:
- godz. 11:30 Msza Św. Parafia O.O. Pasjonistów
- godz. 13:00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XLV. Sesji VII. kadencji.

Dnia 6 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XLIV. Sesji VII. kadencji.

Dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLIV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XLIII. Sesji VII. kadencji.

Dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XLII. Sesji VII. kadencji.

Dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XLI. Sesji VII. kadencji.

Dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XLI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XL. Sesji VII. kadencji. Obrady Sesji przeniesione na godzinę 9.00.

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XL. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXIX. Sesji VII. kadencji

Dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXIX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVII. Sesji VII. kadencji

Dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVI. Sesji VII. kadencji

Dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXV. Sesji VII. kadencji

Dnia 11 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXV. Sesji VII. kadencji

Dnia 11 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXIII. Sesji Nadzwyczajnej VII. kadencji

Dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXIII. Sesji VII. kadencji


Dnia 1 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXII. Sesji VII. kadencji

Dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXI. Sesji VII. kadencji

Dnia 26 lipca 2017 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXX. Sesji VII. kadencji

Dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXIX. Sesji VII. kadencji

Dnia 12 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXVIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXVII. Sesji VII. kadencji

Dnia 22 marca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Spotkanie z radnym – Leszkiem Witoldem Jarosińskim i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW ULIC Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej, Dolna, Aleksandra Fredry, Górna, Katowicka - parzyste od numeru 20 do końca, - nieparzyste od numeru 7 do końca, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej - parzyste od numeru 22 do końca, - nieparzyste od numeru 9 do końca, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza - parzyste od numeru 12 do końca, - nieparzyste od numeru 25 do końca, Leopolda Staffa, Tatar, Juliana Tuwima, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego - parzyste wszystkie numery, nieparzyste od numeru19 do końca, Narcyzy Żmichowskiej,

Zawiadomienie o XXVI. Sesji VII. kadencji

Dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXV. Sesji VII. kadencji

Dnia 23 stycznia 2017 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXIV. Sesji VII. kadencji

Dnia 17 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 29 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXII. Sesji VII. kadencji

Dnia 1 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXI. Sesji VII. kadencji

Dnia 27 października 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XX. Sesji VII. kadencji

Dnia 28 września 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-21 16:12

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4295032
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-22 08:53

Stopka strony