Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )  z w o ł u j ę  XXII.  Sesję  VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  1 grudnia   2016 r.  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym  porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXI Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
5. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
6. Przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej.
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019.
9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
11. Ustanowienie tytułu „ODDANY spRAWIE”  i określenie zasad jego przyznawania.12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13.  Interpelacje, zapytania.
14.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

28  listopada  (poniedziałek)
- godz. 14:30 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja  Komunalna   
 
29  listopada  (wtorek)
- godz. 14:30 -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 16:00 - Komisja  Budżetu

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-11-24 14:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-24 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627477
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony