Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę XXIII. Sesję VII. Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021.
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016-2019.
8. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017.
11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
12. Określenie formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.
13. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy
za rok 2016 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2017.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15. Interpelacje, zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
27 grudnia ( wtorek )
- godz. 12:30 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 15:30 - Komisja Komunalna
28 grudnia ( środa)
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77108
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627573
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony