Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXX. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę XXX. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.
5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Łowickiej oraz Krakowskiej.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej( w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego).
7. Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie miasta Rawy Mazowieckiej Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia
podstawowych dokumentów umożliwiających jej funkcjonowanie.
8. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021.
9. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Zmiana uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.
13. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.
14. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
26 czerwca (poniedziałek)
- godz. 10:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 15:00 - Komisja Komunalna
27 czerwca (wtorek)
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

  • opublikował: Robert Fedorowicz
    data publikacji: 2017-06-23 10:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77097
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627547
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony