Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXXVI. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę XXXVI. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 23 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego
Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr XXXI, XXXIII, XXXIV i XXXV.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka obszar położony przy ulicy Solidarności.
6. Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.
7. Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej.
8. Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.
9. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
10. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
11. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2022.
12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r.
13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.
14. Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.
15. Określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2018 rok.
16. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
17. Wniosek w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny 2016/2017.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, za okres od września 2015 roku do października 2017 roku.
20. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
21. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2016 r
22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
23. Interpelacje, zapytania.
24. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji

20 listopada ( poniedziałek )
- godz. 10.00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 14.00 - Komisja Oświaty

21 listopada (wtorek)
- godz. 12.00 - Komisja Komunalna
- godz. 16.00 - Komisja Budżetu

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-11-17 11:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 11:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88590
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-21 10:57

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5031416
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:32

Stopka strony