Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXXVII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r poz. 730) z w o ł u j ę  XXXVII. Sesję VII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  15 grudnia  2017 r.  o godz. 14oo w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z  proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI Sesji Rady Miasta.
4. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawa Mazowiecka  obszar położony przy ulicy Słowackiego.
5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej.
6. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2017-2020.
9. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2017 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
10. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
11. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2018.
12. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
13. Informacja  z działalności Spółki ZGO AQUARIUM.   
14. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok 2017 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2018.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
11 grudnia ( poniedziałek )
- godz.   1100    - Komisja  Komunalna

13 grudnia ( środa)
- godz.   1000    -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz.   1500    - Komisja  Oświaty

14 grudnia   (czwartek)
-  godz.  1400    - Komisja  Budżetu

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-12-13 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627570
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony