Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XLV. Sesji VII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349, i poz. 1432)  z w o ł u j ę  XLV Sesję  VII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  na dzień  6 września 2018 r. o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z  proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XLIV  Sesji Rady Miasta.
4. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 października 2018 roku.
5. Zasady usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Rawa Mazowiecka.
7. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
8. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2018 roku.
10. Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres od 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
11. Informacja o umowach  cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w II kwartale 2018 roku.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji
4 września  (wtorek)
- godz.  9:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 11:00 - Komisja  Komunalna
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja  Budżetu

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-08-30 16:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 16:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77101
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627558
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony