Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o III. Sesji VIII. kadencji.

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) z w o ł u j ę  III  Sesję VIII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  6 grudnia  2018 r.  o godz. 14.00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  II Sesji Rady Miasta.
4. Utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rawa Mazowiecka – Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
5. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej.
6. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
7.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r.
8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021.
9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2019.
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
11. Upoważnienie  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Pt. „GEPARD II – transport niskoemisyjny (część druga). Strategia rozwoju elektromobilności”.
12. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”.
13. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
14. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.
15. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2019 rok.
16. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny  2017/2018.
17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
18. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2018 roku.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta w III kwartale 2018 roku.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Interpelacje, zapytania radnych.
22. Wolne wnioski, sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.


Posiedzenia komisji
Rady Miasta

3 grudnia  ( poniedziałek)
- godz.   11.00    - Komisja  Komunalna   
- godz.   14.00    -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   

4 grudnia   ( wtorek  )
- godz.   11.00    - Komisja Oświaty
- godz.  16.00     - Komisja  Budżetu

 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-11-30 12:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77085
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-26 14:30

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4627502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 16:12

Stopka strony