Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XIII. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) z w o ł u j ę XIII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 21 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII Sesji Rady Miasta.
4. Nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku ze zmianą granic.
5. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026.
6 . Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok.
7. Określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2020 rok.
8. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
9. Wniosek w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020.
11. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.
13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.
14. Powołanie komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny 2018/2019.
16. Informacja na temat opieki zdrowotnej w mieście.
17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
18. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2019r.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał w III kwartale 2019 roku.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Interpelacje, zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
18 listopada ( poniedziałek)

- godz. 14:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

19 listopad ( wtorek )
- godz. 11:30 - Komisja Oświaty
- godz. 13:30 - Komisja Komunalna

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-11-15 10:10
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-11-15 09:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83469
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-13 10:06

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4843438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony