Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XX. Sesji VIII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713)  z w o ł u j ę  XX. Sesję  VIII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  na dzień  25 czerwca  2020 r.   o godz. 14:00 w sali  widowiskowej Miejskiego  Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z  proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XIX Sesji  Rady Miasta.       
4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
6. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka obręb ewidencyjny nr 2.
8. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2020-2023.
9. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.                 
10. Zmiana uchwały w sprawie  „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021”.
11. Przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka”.
12. Przyjęcie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian  za uiszczaną opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
13. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
14. Przyjęcie programu  „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”
15. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za rok 2019.                                                                                                                                                                                                                                        
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
23 czerwca  ( wtorek ) 

- godz.   11:00    - Komisja Oświaty
- godz.   13:00    - Komisja  Prawa i Porządku Publicznego  
- godz.   15:00    - Komisja  Komunalna

24 czerwca  ( środa) 
- godz.   14:00    - Komisja Budżetu
 

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-06-19 10:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 10:43
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-06-19 10:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99088
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-19 10:43

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5331751
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:56

Stopka strony