Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o XXI. Sesji VIII. kadencji

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713)  z w o ł u j ę  XXI. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta  Rawa Mazowiecka  na dzień  6. sierpnia  2020 r.  o godz. 1400 w sali widowiskowej  Miejskiego  Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta.
4. Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.
7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.
9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
10. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym. 
11. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka  przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji  Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji  Rawa Mazowiecka.
13. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2019 rok.
15. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne  miasta w II  kwartale 2020 r. 
16. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2020 roku.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta

3 sierpnia  ( poniedziałek ) 
- godz. 11:00  - Komisja Oświaty
- godz. 14:00  - Komisja  Komunalna

4 sierpnia  ( wtorek) 
- godz. 10:00  - Komisja Prawa i Porządku Publicznego  
- godz. 15:00  - Komisja Budżetu

  • autor informacji: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-07-31 10:04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-07-31 10:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-31 10:08

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5388527
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 12:26

Stopka strony