Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XL/388/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 09:41
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 09:41
UCHWAŁA NR XL/387/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia słownika nazw ulic w Rawie Mazowieckiej oraz zasad tworzenia nazw ulic w przyszłości
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 09:07
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-09 09:15
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 09:12
UCHWAŁA NR XL/386/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania Związkowi Gmin Żydowskich w RP nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 08:55
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-09 08:57
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 08:58
UCHWAŁA NR XL/385/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 08:21
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-09 08:56
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-09 08:22
UCHWAŁA NR XL/384/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚiGW
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:45
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:46
UCHWAŁA NR XL/383/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:39
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:40
UCHWAŁA NR XL/382/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. nieruchomości, położonej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:19
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:20
UCHWAŁA NR XL/381/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:11
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:14
UCHWAŁA NR XL/380/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości, stanowiących mienie komunalne położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:07
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 15:08
UCHWAŁA NR XL/379/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntoej, stanowiącej mienie komunalne, polożonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Księże Domki
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:46
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:46
UCHWAŁA NR XL/378/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Solidarności
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:37
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:38
UCHWAŁA NR XL/377/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących mienie komunalne, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Miodowej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:30
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 14:30
UCHWAŁA NR XL/376/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w strefie przemysłowej "Skierniewicka" w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 13:02
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 13:02
UCHWAŁA NR XL/375/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Rawa Mazowiecka pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Sp.zo.o.
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:51
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:52
UCHWAŁA NR XL/374/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/98/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o współdziałaniu w zakresie gospodarowania odpadami
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 23.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:45
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:46
UCHWAŁA NR XXXIX/373/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie obszaru Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.06.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:37
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-08 12:42
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-08 12:37
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:54
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-07 14:00
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:55
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:49
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:50
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:46
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:47
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:41
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:42
UCHWAŁA NR XXXVIII/368/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów szkoleń i bieżącej działalności Poradni Odwykowej i Zwalczania Uzależnień w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:29
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:30
UCHWAŁA NR XXXVIII/367/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tatar
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:23
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:24
UCHWAŁA NR XXXVIII/366/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej,stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej róg Białej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:15
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 13:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/365/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Mszczonowskiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 12:50
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 12:51
UCHWAŁA NR XXXVIII/364/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 12:41
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-07 12:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/363/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 05.05.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-01 15:26
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2006-08-01 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5700
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-08-18 09:36

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539614
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony