Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XLII/410/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zaliczenia byłych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 15:23
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 15:23
UCHWAŁA NR XLII/409/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 11:07
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 11:07
UCHWAŁA NR XLII/408/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 11:03
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-18 11:04
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 11:04
UCHWAŁA NR XLII/407/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:55
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:56
UCHWAŁA NR XLII/406/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚiGW
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:52
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-18 10:52
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:53
UCHWAŁA NR XLII/405/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:42
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:43
UCHWAŁA NR XLII/404/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia opłat z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:33
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:34
UCHWAŁA NR XLII/403/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Jerozolimskiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:28
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:29
UCHWAŁA NR XLII/402/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rawie Mazowieckiej pomiędzy ulicą Jana Chryzostoma Paska a ulicą Opoczyńską
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:18
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:19
UCHWAŁA NR XLII/401/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Krakowskiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 29.09.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:14
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-18 10:14
UCHWAŁA NR XLI/400/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:18
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 14:21
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:19
UCHWAŁA NR XLI/399/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia dotacji i udzielenia pełnomocnictwa dla burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:13
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 14:13
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:14
UCHWAŁA NR XLI/398/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:09
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:09
UCHWAŁA NR XLI/397/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚiGW
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:05
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:06
UCHWAŁA NR XLI/396/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:01
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 14:02
UCHWAŁA NR XLI/395/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie użyczenia części budynku położonego na działce oznaczonej nr ewid.315/3 w obrębie geodezyjnym nr4 miasta Rawa Mazowiecka, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:59
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:59
UCHWAŁA NR XLI/394/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:54
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:55
UCHWAŁA NR XLI/393/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:29
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:30
UCHWAŁA NR XLI/392/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/339/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:22
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:24
UCHWAŁA NR XLI/391/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:15
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:15
UCHWAŁA NR XLI/390/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:09
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:10
UCHWAŁA NR XLI/389/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
Uchwała dostępna do pobrania w załącznikach
 • autor informacji: Alicja Lasota
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:03
 • zmodyfikował: Milczarek Kamila (USC)
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 14:14
Załączniki do pobrania
 • opublikował: Milczarek Kamila (USC)
  data publikacji: 2007-01-17 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5884
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-08-18 10:38

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5465865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 12:14

Stopka strony