Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości miejskich, położonych w obrębie nr 4

miasta Rawa Mazowiecka na cele usługowe

Nr

Działki

Pow.

w m2 .

Nr

K.W.

Położenie

Opis

Nieruchomości

Przeznacz.

w planie zagospodar. przestrz..

Cena wywoławcza

w PLN(netto)

1344/8

1344/9

369

125

27791

27791

Przy ul Solidarności, usytuowana  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami handlu, zespołu garaży oraz stacji trafo.

Działka nie zabudowana, z istniejącą służebnością dojazdu do trafostacji, z dostępnością do infrastruktury technicznej.

Zabudowana pawilonem handlowym stanowiącym nakłady użytkownika - dzierżawcy gruntu, z dostępnością do infrastruktury technicznej.

Tereny użyteczności publicznej z urządzeniami ektroenerge-tycznymi.

15.000,00

11.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2006 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 p. 19. Wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) na jedną działkę należy wpłacić najpóźniej w dniu 3 listopada

2006 r. na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 90124033211111000028544623.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Do wylicytowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wys.22%.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /p.8, tel. 814- 43-05 lub 814-40-80/.

Rawa Mazowiecka, dnia 22.09.2006 r.

     

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2006-09-25 10:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-09-25 10:42

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539679
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony