Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 8 miasta

Rawa Mazowiecka przy ul. Księże Domki na cele usługowe

Lp.Nr DziałkiPow.w m2 .NrK.W.PołożenieOpis NieruchomościPrzeznacz. w planie zagospodar. Przestrz..Cena wywoławczaW PLN(netto)1241/35457 6052   W południowo-zachodniej części miasta przy ul. Księże Domki, w sąsiedztwie terenu Zalewu Tatar i zabudowy mieszkaniowej.  Działka położona przy ulicy asfaltowej, ogrodzona, zabudowana 2 wiatami z częściowo murowanymi ścianami, uzbrojona w przyłącze energetyczne, z dostępnością do wodociągu i sieci telekomunikacyjnej. Teren w części utwardzony kostką brukową, płytami betonowymi i tłuczniem, częściowe oświetlenie na słupach betonowych. Tereny użyteczności publicznej  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej nie kolidującej z funkcją podstawową .300.000,00 

 Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2006 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 p. 19.

Wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej w dniu 3 listopada 2006 r. na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 90124033211111000028544623.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Do wylicytowanej ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wys.22%.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /p.8, tel. 814- 43-05 lub 814-40-80/.

  Rawa Mazowiecka, dnia 22.09.2006 r.

BURMISTRZ MIASTA

RAWA MAZOWIECKA

odwołuje przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Księże Domki na cele usługowe, ogłoszony na dzień 7 listopada 2006 r. o godz. 1000.

Odwołanie przetargu spowodowane jest zmianą zakresu istniejących naniesień na przedmiotowej nieruchomości.

 Rawa Mazowiecka, dnia 18.10.2006 r.

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2006-09-25 10:45
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-23 08:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3157
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-23 08:15

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5452377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 10:13

Stopka strony