Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GK.271.4.2016 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Obsługa akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2016/2017.
data opublikowania zdarzenia: 2016-11-29 10:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2016-11-29
Data końca składania ofert: środa 2016-12-07 godz. 10:00
Oznaczenie: GK.271.4.2016
Szczegółowa informacja:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

      Usługi odśnieżania:                              kod 90620000 – 9 

      Usługi usuwania oblodzeń:                 kod 90630000 – 2

      Usługi sprzątania i zamiatania ulic:    kod 90610000 – 6 

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą

 1. odśnieżanie ulic, parkingów oraz zatok postojowych,
 2. zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic, parkingów oraz zatok postojowych,
 3. w przypadku dobrych warunków atmosferycznych w dniach, w których nie prowadzi się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic, parkingów oraz zatok postojowych poprzez mechaniczne zamiatanie, o częstotliwości co  najmniej 1 raz w tygodniu.

Wykaz ulic gminnych objętych kontraktem (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi  integralną część niniejszej specyfikacji.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości przystąpienia do akcji „Zima”, na co składa się;

 1. utrzymanie  gotowości sprzętu służącego  do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego,
 3. zabezpieczenie materiałów do  prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego monitoringu stanu dróg z uwzględnieniem zakresu wymienionego w pkt. 3.2 SIWZ oraz składania informacji Zamawiającemu w formie pisemnej (e-mail, faks) z przedmiotowego zakresu robót, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu (każdy poniedziałek do godz. 1200).

Szczegółowy zakres zamówienia określają SIWZ wraz z załącznikami.

 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-11-29 10:16
 • zmodyfikował: Karolina Gawot
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:24
Załączniki:
 • Ogłoszenie95.43kB
  Ogłoszenie
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:25
 • SIWZ4.7MB
  SIWZ
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:25
 • Załącznik nr 152.14kB
  Załącznik nr 1
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:26
 • Załącznik nr 238.73kB
  Załącznik nr 2
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:26
 • Załącznik nr 2a40.45kB
  Załącznik nr 2a
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:26
 • Załącznik nr 346.72kB
  Załącznik nr 3
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:26
 • Załącznik nr 432.42kB
  Załącznik nr 4
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:26
 • Załącznik nr 531.87kB
  Załącznik nr 5
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:27
 • Załącznik nr 650.82kB
  Załącznik nr 6
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:27
 • Załącznik nr 757.42kB
  Załącznik nr 7
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:27
 • Załącznik nr 834.49kB
  Załącznik nr 8
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-11-29 10:21
  • zmodyfikował: Karolina Gawot
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 10:27
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5468899
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony