Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GK.271.5.2016 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości na terenach zielonych przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-20 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2016-12-20
Data końca składania ofert: środa 2016-12-28 godz. 11:00
Oznaczenie: GK.271.5.2016
Szczegółowa informacja:

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenach zielonych przylegających   bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej - oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

- usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych kod: 77310000-6,

- usługi w zakresie trawników kod: 77314100-5,

- usługi pielęgnacji drzew kod: 77211500-7,

- usługi odśnieżania kod: 90620000-9,

usługi sprzątania i zamiatania ulic kod: 90610000-6.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

 • bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych, chodnikach oraz parkingach wraz z parkingami wzdłuż ul. Niepodległości,

 • opróżnianie koszy miejskich z odpadów i utrzymanie czystości wokół kosza każdego dnia do godz. 900,

 • pielęgnację istniejącego drzewostanu tj. wykonywanie prac pielęgnacyjnych
  w koronach drzew (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody - Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.), podlewanie nowych nasadzeń, likwidację odrostów przy pniach,

 • usuwanie drzew i krzewów oraz złomów i wywrotów (po otrzymaniu decyzji zezwalającej jeżeli taka konieczność istnieje),

 • pielęgnację istniejących krzewów,

 • pielęgnację istniejących trawników polegającą na: wygrabieniu i zasileniu, koszeniu trawników z grabieniem i wywozem powstałej biomasy do ZGO Pukinin (w miesiącach czerwiec-sierpień koszenie minimum raz w tygodniu,
  w pozostałych miesiącach według potrzeb z zachowaniem wysokości trawników nie większej niż 10cm), odchwaszczaniu, dosiewaniu, uzupełnianiu ubytków ziemi oraz wygrabianiu liści wraz z wywozem ich do ZGO Pukinin,

 • dokonywanie nowych nasadzeń z materiału Zamawiającego,

 • utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych znajdujących się
  na placach zabaw przy ul. Niepodległości, Nowej i Solidarności, Zwolińskiego wraz z dwukrotną wymianą piasku w piaskownicach w miesiącu kwietniu i lipcu lub w razie konieczności częściej,

 • utrzymanie i bieżąca konserwacja ławek (malowanie farbą olejną do 31 maja każdego roku),

 • w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, parkingów  i dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych,

 • utrzymanie koszy miejskich w odpowiednim stanie sanitarnym oraz ich malowanie do 31 maja każdego roku.

Szczegółowy zakres zamówienia określają SIWZ wraz z załącznikami.

 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-20 14:36
Załączniki:
 • Ogłoszenie4.1MB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:45
 • SIWZ 5.8MB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 147.82kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 238.32kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 2a40.85kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 346.57kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 441.06kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 530.63kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 675.51kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 754.37kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
 • Załącznik nr 834.64kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 14:41
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-28 15:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GK.271.5.2016
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-28 15:22
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-30 10:26
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GK.271.5.2016.2
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-30 10:20
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5278491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 11:06

Stopka strony