Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GK.271.6.2016 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-20 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2016-12-20
Data końca składania ofert: środa 2016-12-28 godz. 12:00
Oznaczenie: GK.271.6.2016
Szczegółowa informacja:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

- 90512000-9 Usługi transportu odpadów

- 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka zgodnie z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250.), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, a także innymi przepisami ustawowymi oraz miejscowymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określają SIWZ wraz z załącznikami.

 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-20 15:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie6.9MB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:28
 • SIWZ9.9MB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:03
 • Załącznik nr 165.09kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:08
 • Załącznik nr 1a54.09kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:08
 • Załącznik nr 246.42kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:08
 • Załącznik nr 333.52kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:09
 • Załącznik nr 428.32kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:09
 • Załącznik nr 558.99kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:09
 • Załącznik nr 683.75kB
  • załącznik opublikował: Karolina Gawot
   data dodania: 2016-12-20 15:09
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-28 15:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GK.271.6.2016
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-28 15:25
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
data opublikowania zdarzenia: 2016-12-30 10:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GK.271.6.2016.2
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2016-12-30 10:17
 • zmodyfikował: Karolina Gawot
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 10:18
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5278495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 11:06

Stopka strony