Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GK.7234.19.2017 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Roboty w zakresie utrzymania oraz poprawy przejezdności dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na terenie miasta Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-03-10 13:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2017-03-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-03-20 godz. 12:00
Oznaczenie: GK.7234.19.2017
Szczegółowa informacja:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - Kod CPV 45233141-9

Pełna nazwa:

Roboty w zakresie konserwacji dróg

Roboty budowlane w zakresie utrzymania oraz poprawy przejezdności dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Łączna długość 6,095 km

Zakres obowiązków wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 i załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna do niniejszej specyfikacji.

TERMINY

1. Oferty należy składać do dnia 20.03.2017r. do godz. 12ºº w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem „ Roboty w zakresie utrzymania oraz poprawy przejezdności dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na terenie miasta Rawa Mazowiecka. na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 biuro podawcze. ( parter)

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017r. o godz. 12¹º w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

3. Termin obowiązywania umowy do dnia 30.10.2017r.

4. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

5. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

  • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
    data dodania: 2017-03-10 13:17
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5340489
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:08

Stopka strony