Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
OR.271.5.2018 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2018-05-17 do piątek 2018-05-25 godz. 14:30 poniedziałek 2018-05-28 godz. 14:30
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.: „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-17
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-05-17
Data końca składania ofert: piątek 2018-05-25 godz. 14:30
Oznaczenie: OR.271.5.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest

1.   Świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług o charakterze doradczym w zakresie zarządzania i promocji projektu „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII: infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne z Instytucja Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.   Szczegółowy zakres usług określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

3.   Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji projektu muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz na podstawie informacji i dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego

  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2018-05-17 13:46
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5276794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-02 10:03

Stopka strony