Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
RGI.271.35.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego-kuchennego oraz sprzętu AGD dla potrzeb Dziennego Domu Senior+
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-23 15:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2018-10-23
Data końca składania ofert: środa 2018-10-31 godz. 11:00
Oznaczenie: RGI.271.35.2018
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego-kuchennego oraz sprzętu AGD dla potrzeb Dziennego Domu Senior+.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2018-10-23 15:26
 • zmodyfikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-23 15:35
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-10-31 12:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2018-10-31 12:00
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-07 16:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2018-11-07 16:54
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-07 16:55
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5340561
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:08

Stopka strony