Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GT-I.6721.3.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, w związku z realizacją uchwały Nr XLIII/314/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do
data opublikowania zdarzenia: 2019-01-22 15:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-01-22
Data końca składania ofert: piątek 2019-01-25 godz. 12:00
Oznaczenie: GT-I.6721.3.2018
Szczegółowa informacja:

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, w związku z realizacją  uchwały Nr XLIII/314/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4

 

Dla określenia szacunkowej wartości wykonania zamówienia przyjęto, że nie przekracza ono wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164)

 

 

            Przedmiotem zapytania jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, w związku z realizacją uchwały Nr XLIII/314/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. Szczegółowy zakres opracowania, określa załącznik do projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy załączyć zaakceptowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac M. J. Piłsudskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ’’Oferta na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4’’ lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wgt@rawamazowiecka.pl lub faxem na nr 46 814 43 23, w terminie do 25 stycznia 2019r. do godziny 12:00.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny. Po poinformowaniu oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców może zożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.    

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udziela Małgorzata Kraćkowska - Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,
Pl. M. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05.

                                                          

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1: formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2: wzór umowy  

 

 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
  data dodania: 2019-01-22 15:39
Załączniki:
 • Zaproszenie do złożenia oferty869.3kB
  • załącznik opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
   data dodania: 2019-01-22 15:40
 • Formularz ofertowy 44kB
  • załącznik opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
   data dodania: 2019-01-22 15:40
 • Projekt umowy136.66kB
  • załącznik opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
   data dodania: 2019-01-22 15:41
 • Specyfikacja zamówienia46kB
  • załącznik opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
   data dodania: 2019-01-22 15:41
Informacja o wyborze ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-01-28 16:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
  data dodania: 2019-01-28 15:42
Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-01-28 17:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Kraćkowska WGT
  data dodania: 2019-01-28 15:45
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5549837
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 08:18

Stopka strony