Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa łazienek i szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-07 15:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-05-07
Data końca składania ofert: czwartek 2019-05-23 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa łazienek i szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej”, która zlokalizowana jest na działce nr 383 w miejscowości Rawa Mazowiecka. Przebudowa obejmować będzie swym zakresem część piwnic oraz I piętra budynku.

UWAGA- dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót aniżeli przedmiot zamówienia objęty niniejszym zamówieniem. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamówienia jest zobligowany do wykonania robót dotyczących:

- Piwnic (oznaczonych w dokumentacji projektowej jako część A)

- I Piętro (oznaczonych w dokumentacji projektowej jako część A)

- I Piętro (oznaczonych w dokumentacji projektowej jako część B)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-07 14:54
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-23 15:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-23 15:03
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-24 16:03
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-06-24 16:01
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5340512
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:08

Stopka strony