Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
"Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4” i „Budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego"
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-09 14:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-05-09
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-05-27 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4” i „Budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

  1. Część 1 - „Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4”. Zadanie obejmuje wymianę ok. 429,67 m2 nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą 217,31 mb krawężnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28.
  2. Część 2 – „Budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego”. Zadanie obejmuje budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej o powierzchni ok. 63,25 m2 oraz chodnika z kostki betonowej o powierzchni ok 51,69m2

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-09 14:08
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 1) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-14 10:46
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-14 10:44
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 2) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-16 14:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-16 14:28
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-28 10:45
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-05-28 10:38
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-04 12:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-06-04 12:32
 • zmodyfikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-04 12:33
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5340536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:08

Stopka strony