Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
EIS.271.2.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o przetargu
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-03 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-06-03
Data końca składania ofert: wtorek 2019-06-11 godz. 12:00
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 szt. komputerów przenośnych przeznaczonych dla realizacji szkoleń w ramach projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej na podstawie konkursu grantowego nr POPC.03.01.00-00-081/18 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia informacji: 2019-06-03
 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-03 15:17
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 15:34
Załączniki:
Odpowiedź na pytania dotyczące treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-06 09:12
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Odpowiedź nr 1 na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający, Miasto Rawa Mazowiecka, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia informacji: 2019-06-05
 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-06 09:05
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 09:13
Załączniki:
 • Odpowiedź 1 do SIWZ2MB
  Odpowiedź nr 1 na pytania dotyczące treści SIWZ
  • autor informacji: Arkadiusz Rataj
   data wytworzenia informacji: 2019-06-05
  • załącznik opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data dodania: 2019-06-06 09:07
Odpowiedź nr 2 na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-07 10:47
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Zamawiający, Miasto Rawa Mazowiecka, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-07 10:45
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 10:47
Załączniki:
 • Odpowiedź 2 do SIWZ920.81kB
  Odpowiedź 2 do SIWZ
  • załącznik opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data dodania: 2019-06-07 10:46
 • Zmiana nr 1 SIWZ759.73kB
  Zmiana nr 1 SIWZ
  • załącznik opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data dodania: 2019-06-07 10:46
Odpowiedź nr 3 na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-07 14:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Odpowiedź nr 3 na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający, Miasto Rawa Mazowiecka, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-07 13:16
Załączniki:
 • Odpowiedź 3 do SIWZ808.8kB
  Odpowiedź 3 do SIWZ
  • załącznik opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data dodania: 2019-06-07 13:17
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-11 15:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający przedkłada informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na: dostawę komputerów przenośnych przeznaczonych dla realizacji szkoleń w ramach projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej

 • autor informacji: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia informacji: 2019-06-11
 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-11 15:54
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 15:56
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert1.6MB
  Informacja z otwarcia ofert
  • autor informacji: Arkadiusz Rataj
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
   data dodania: 2019-06-11 15:55
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-17 16:07
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: EIS.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia się,
że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę komputerów przenośnych przeznaczonych dla realizacji szkoleń w ramach projektu pt.
„Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej,


zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4).

 • zdarzenie opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data dodania: 2019-06-17 16:07
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4666146
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 11:53

Stopka strony