Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
GK.271.9.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Utrzymanie czystości i porządku w drogach powiatowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-02 14:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-07-02
Data końca składania ofert: środa 2019-07-10 godz. 12:15
Oznaczenie: GK.271.9.2019
Szczegółowa informacja:
 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215, 2019 r. poz. 53, 730) - zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – lipiec 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31 grudzień 2019r. z zastrzeżeniem że utrzymanie dróg będzie kończyło się z dniem 30 listopada 2019r.

 4. Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.  

 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2019-07-02 14:47
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-10 16:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GK.271.9.2019
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2019-07-10 16:04
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-18 14:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GK.271.9.2019
 • zdarzenie opublikował: Karolina Gawot
  data dodania: 2019-07-18 14:19
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4721054
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 10:21

Stopka strony