Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Or. 271.4.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
Przebieg postępowania
Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-08-22
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-09-02 godz. 12:00
Oznaczenie: Or. 271.4.2019
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

um@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1 - Modernizacja serwerowni,

Część 2 - Infrastruktura sieciowa,

Część 3 - Komputery osobiste wraz oprogramowaniem,

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2019-08-22 12:30
Załączniki:
Wyjaśnienie nr 1 związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-26 14:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2019-08-26 14:18
Załączniki:
Wyjaśnienie nr 2 związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-26 14:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2019-08-26 14:19
Załączniki:
Wyjaśnienie nr 3 związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-30 11:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2019-08-30 12:00
Załączniki:
Wyjaśnienie nr 4 związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-30 12:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2019-08-30 12:01
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-02 14:15
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2019-09-02 14:17
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert633.43kB
  • załącznik opublikował: Robert Fedorowicz
   data dodania: 2019-09-02 14:18
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-09-02 15:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych dla Części 2 - Infrastruktura sieciowa
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 16:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2019-09-12 16:03
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych dla Części 3 - Komputery osobiste wraz oprogramowaniem
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-12 16:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2019-09-12 16:05
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części 1 - Modernizacja serwerowni
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-17 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2019-09-17 12:27
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5385754
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 14:07

Stopka strony