Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-26 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-09-26
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-10-14 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowanego na działce nr 383 obręb 0004 w miejscowości Rawa Mazowiecka.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienie zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-09-26 15:17
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 1) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-01 13:19
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-01 13:17
Załączniki:
Zmiana (nr 1) treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-01 13:22
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-01 13:22
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 2) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-02 14:43
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-02 14:42
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 3) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-02 14:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-02 14:44
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 4) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-02 14:48
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-02 14:47
Załączniki:
Zmiana (nr 2) treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-02 14:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-02 14:49
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 5) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-07 14:36
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 6) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 15:01
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-07 14:37
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 7) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 15:02
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-07 14:38
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 8) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 15:03
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-07 14:39
Załączniki:
Zmiana (nr 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 15:04
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-07 14:40
Załączniki:
Zmiana (nr 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-09 16:10
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-09 16:11
 • zmodyfikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 16:12
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 9) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-09 16:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-09 16:15
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 10) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-11 14:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-11 14:56
Załączniki:
Zmiana (nr 5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-11 14:55
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-11 14:58
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-11 14:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-11 14:59
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-14 14:55
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-14 14:53
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-18 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-18 13:20
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 13:23
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5035623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:36

Stopka strony