Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-24
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-10-24
Data końca składania ofert: wtorek 2019-11-12 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

Miasto Rawa Mazowiecka

 

 

Adres:

96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Tel.:

(046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)

Fax.:

(046) 814-43-23

NIP

8351579113

email:

inwestycje@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EURO.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 0+000 (od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego) do km 0+458,27.

 

Wykonane będzie frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórka chodników i opasek z płyt chodnikowych oraz kostki brukowej. Usunięta zostanie istniejąca podbudowa i wykonane wszelkie roboty związane z przebudową instalacji podziemnych. Po wymianie gruntu i zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów wykonana zostanie warstwa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie. Następnie wykonane będą warstwy bitumiczne. Jezdnia szerokości od 4,50 m do 6,10m. Chodniki, opaski, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm o zmiennej szerokości. Dla wyodrębnienia wizualnego nawierzchni, przewidziano wykonanie nawierzchni parkingowej z kostki koloru szarego oraz wykonanie zjazdów z kostki koloru grafitowego. Przebudowana zostanie linia oświetlenia ulicznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-10-24 16:13
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 16:14
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-12 15:20
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-11-12 15:17
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-21 15:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2019-11-21 15:15
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5331464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:56

Stopka strony