Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-23 15:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-01-23
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-02-10 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

Adres:

96-200 RAWA MAZOWIECKA,

PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 5

Tel.:

(46) 814 47 11

Fax.:

46 814 43 23

NIP

835 157 91 13

email:

um@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

II.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EURO.

II.2 Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 1. Przedmiot zamówienia

III.1 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej.

 

III.2 Realizacja ww. budowy obejmuje wykonanie:

a)  ciągu pieszo-rowerowego i kładki dla pieszych i rowerów o łącznej powierzchni utwardzonej 3289,0 m2, na którą składać się będzie:

- ciąg pieszo-rowerowy (nawierzchnia mineralna) – 1041,0 m2,

- kładka dla pieszych i rowerów (nawierzchnia epoksydowa) 51,0 m2,

- ciąg rowerowy (nawierzchnia bitumiczna) – 1246,0 m2,

- ciąg pieszy (nawierzchnia bitumiczna) – 810,0 m2,

- ciąg pieszy (nawierzchnia z kostki brukowej) – 120,0 m2,

- lokalizacja małej architektury (kostka betonowa/kruszywo) – 21,0 m2.

b) kładki dla pieszych i rowerów (konstrukcja betonowa, jednoprzęsłowa, swobodnie podparta) oraz przepustu (typowy jednootworowy, betonowy, prefabrykowany),

c) przepustów drogowych,

d) oświetlenia ulicznego (36 sztuk latarni oświetlenia ulicznego wraz z ułożeniem kabla ziemnego),

e) montaż elementów infrastruktury towarzyszącej:

- stojaki – 40 sztuk, stacje naprawy rowerów – 2 sztuki, ławki oraz pojemniki na odpady – 10 kompletów oraz ogrodzenie.

 

III.3 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-01-23 15:08
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu414.53kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:08
 • SIWZ14.5MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:09
 • Załącznik nr 1 do SIWZ31.97kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:10
 • Załącznik nr 2 do SIWZ64.8MB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:11
 • Załączniki nr 3a; 3b do SIWZ49.5kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:29
 • Załącznik nr 4 do SIWZ408.09kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:32
 • Załącznik nr 5 do SIWZ14.71kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:33
 • Załącznik nr 6 do SIWZ16.37kB
  • załącznik opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
   data dodania: 2020-01-23 15:34
Zmiana (nr 1) treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-04 09:57
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-04 09:55
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 1) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-04 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-04 09:59
Załączniki:
Wyjaśnienia (nr 2) związane z treścią SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-05 16:14
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-05 16:13
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-10 14:50
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-10 14:47
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-28 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-02-28 13:21
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155158
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-07 15:48

Stopka strony