Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 14

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-01-19 godz. 13:50 do poniedziałek 2018-02-26 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa...
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
Roboty w zakresie napraw nawierzchni asfaltowych ulic położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
konkurs
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-21 godz. 15:35 do poniedziałek 2017-09-04 godz. 16:00
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”. 1. Udzielającym zamówienie jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą Pl. Piłsudskiego 5,  96 -200 Rawa Mazowiecka. 2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-06-01 godz. 15:35 do piątek 2017-06-09 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-06-12 godz. 15:05
Specyfikacja zapytania ofertowego do pobrania w załącznikach.
ostatnia aktualizacja: 2017-06-12 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-04-14 godz. 13:55 do poniedziałek 2017-04-24 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2017-05-11 godz. 14:05
I. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR. W zakresie nieuregulowanym niniejszą...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-11 14:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-04-13 godz. 14:00 do środa 2017-04-19 godz. 12:00
Specyfikacja zapytania ofertowego do pobrania w załącznikach.
ostatnia aktualizacja: 2017-04-19 14:15
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-03-13 godz. 15:55 do poniedziałek 2017-03-27 godz. 12:00
Specyfikacja zapytania ofertowego do pobrania w załącznikach.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-29 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-03-10 godz. 13:30 do poniedziałek 2017-03-20 godz. 12:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - Kod CPV 45233141-9 Pełna nazwa: Roboty w zakresie konserwacji dróg Roboty budowlane w zakresie utrzymania oraz...
ostatnia aktualizacja: 2017-03-27 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-01-17 godz. 14:40 do wtorek 2017-01-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-01-31 godz. 15:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8...
ostatnia aktualizacja: 2017-01-31 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-12-20 godz. 15:25 do środa 2016-12-28 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2016-12-30 godz. 10:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8...
ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 10:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-12-20 godz. 14:45 do środa 2016-12-28 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2016-12-30 godz. 10:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy...
ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 10:26
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2016-11-29 godz. 10:30 do środa 2016-12-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2016-12-13 godz. 10:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia dla przedmiotowego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8...
ostatnia aktualizacja: 2016-12-13 10:25
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2016-03-31 godz. 08:25 do piątek 2016-04-15 godz. 12:00
Ogłoszenie o publicznym przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.   Samochód osobowy marki Opel Astra o następujących danych technicznych: Rok produkcji:                                               2003 Data pierwszej rejestracji:                               19.12.2003 r. Nr...

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3174238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:55

Stopka strony