Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Ochrona danych

Treść strony

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
 
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl. Piłsudskiego 5.
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8144711.
 
PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 15:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 16:00

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych ("RODO"), w załączeniu zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

 • opublikował: Paweł Matysiak - Wydział Spraw Obywatelskich
  data publikacji: 2018-05-28 12:43
 • opublikował: Paweł Matysiak - Wydział Spraw Obywatelskich
  data publikacji: 2018-05-28 12:49
 • autor informacji: Danuta Puchalska - USC Rawa Mazowiecka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-30 12:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-30 12:03

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4294651
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-22 08:53

Stopka strony