Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o X. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506)  z w o ł u j ę  X. Sesję VIII. kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  na dzień  29 sierpnia  2019 r.  o godz. 1400 w sali  konferencyjnej
Miejskiego  Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z  proponowanym porządkiem obrad.
 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2.  Przyjęcie  porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu  z obrad IX Sesji Rady Miasta.
 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego
     planu zagospodarowania przestrzennego obręb ewidencyjny Nr 7.
 5.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
      obręb ewidencyjny Nr 7.
 6.  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki.
 7.  Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
       dzierżawy nieruchomości.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
 9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
 10. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Zmiana uchwały  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
        właścicielem lub zarządcą  jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla
        operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Pozostawienie zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za  I półrocze 2019 roku.
 14. Informacja o organizacji roku szkolnego 2019/2020.
 15. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
        organizacyjne miasta w II kwartale 2019 r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
26  sierpnia   (poniedziałek)

- godz. 13:00 - Komisja  Prawa i Porządku Publicznego  
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu
27 sierpnia   (wtorek)
- godz.  11:00 - Komisja Oświaty
- godz.   14:00 - Komisja  Komunalna

 

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-08-23 09:59
  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2019-08-23 09:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88589
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-21 10:57

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5031414
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:32

Stopka strony