Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku, Miasto będzie wypłacało nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.984). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał  „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

 1.  900 kWh w roku kalendarzowym  –  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 1 osobę,
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym   -  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym  -  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem  miesiąca stycznia , w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosić będzie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r poz.963, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku wynosi dla gospodarstwa:

 1. prowadzonego przez 1 osobę                -  11,36 zł/ miesiąc
 2. składającego się z 2 do 4 osób              -  15,77 zł/miesiąc
 3.  składającego się z co najmniej 5 osób    -  18,93 zł/miesiąc

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku będzie dostępny w Urzędzie Miasta, Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, pokój nr 6 oraz do pobrania w załączniku.

 Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-12 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-12 15:11

Pliki do pobrania

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-12-12 15:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-12 15:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27806
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-09 14:18

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5035633
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:36

Stopka strony