Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Słowackiego.
 

Lp
Nr działki
Pow. nierucho-mości
Nr KW
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego
Wadium w złotych polskich w wysokości
Cena
wywoławcza w zł. brutto
 
1.
 
1393/3
 
823 m²
 
 
LD1R/00010850/4
 
 
w rejonie ul. Słowackiego
Działki usytuowane są przy projektowanej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż rzeki Rawki z dostępnością do ulicy Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta w sąsiedztwie parku miejskiego. Dostępność infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego i ul. Fawornej. Teren działek jest płaski o optymalnych cechach do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagospoda-rowania związanego z funkcją mieszkalną.
 
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 
32 000,00
 
 164 600,00
2.
1393/4
740 m²
28 000,00
 148 000,00
3.
1393/5
777 m²
30 000,00
 155 400,00
4.
1393/6
777 m²
30 000,00
 155 400,00
5.
1393/7
740 m²
28 000,00
 148 000,00
6.
1393/8
821 m²
32 000,00
 164 200,00
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649 najpóźniej do dnia 22 maja 2009 r. włącznie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
·          oryginału dowodu wpłaty wadium
·          w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego
·          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.
 
            Rawa Mazowiecka, dnia 20.04.2009 r.
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-04-20 10:06
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-20 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22010
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5279212
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:27

Stopka strony