Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA  MAZOWIECKA
ogłasza
 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta z przeznaczeniem pod usługi na czas nieoznaczony.
 
 

Obręb
Nr
działki
Położona w rejonie
ulicy
Pow. m2
Nr KW
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego
Dotychczasowy
sposób
użytkowania
Wywoławcza wysokość  rocznego czynszu dzierżawnego
Wysokość
wadium
w zł.
1
321/2
Murarskiej
997
KW LD1R/00029883/0
Teren zabudowy usługowej oraz parkingi
Do 31 maja 2009 r. wydzierżawiona pod myjnię samochodową
12 300 zł. + 22 % VAT – 2 706 zł.        =15 006 zł.   
3 000,00
 
1 . Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w złotych polskich w wysokości podanej w powyższej tabeli.
2. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu   Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A I/O Skierniewice 67 1240 3321 1111 0000 2854 4649 najpóźniej do dnia 25 czerwca 2009 roku włącznie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową działkę.
4. Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w Sali konferencyjnej, I piętro.
5.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
·          oryginału dowodu wpłaty wadium,
·          dowodu osobistego,
·          upoważnienie do udziału w przetargu w przypadku osoby prawnej.
6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta  Pl. Piłsudskiego 4,   pokój nr 19, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05.
 
 
Rawa Mazowiecka 21.05.2009 r.
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-05-22 14:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22013
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5279675
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:27

Stopka strony