Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Kolejowej.
 

Lp
Nr działki
Pow. nierucho-mości w ha
Nr KW
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego
Cena
wywoławcza
w zł. brutto
 
1.
 
321/4
 
0,5749
 
LD1R/000
16365/9
 
przy ul. Kolejowej
 
Nieruchomość ma kształt prostokąta i położona jest blisko dworca autobusowego. Posiada dobrą dostępność komunikacyjną do centrum miasta a jednocześnie usytuowana jest przy ulicy będącej w ciągu drogi wojewódzkiej. Dostępność infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ulicy Kolejowej.
 
 
Tereny zabudowy usługowej oraz parking ogólnodostępny
 
 
1.622 600,00
 
 
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w złotych polskich w wysokości – 150 000,00 złotych.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w PEKAO S.A. I/0 Skierniewice nr 67124033211111000028544649 najpóźniej do dnia 4 września 2009 r. włącznie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
·          oryginału dowodu wpłaty wadium
·          w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego
·          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, lub pod nr tel. (046) 814-40-80, 814-43-05. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.
 
            Rawa Mazowiecka, dnia 18.06.2009 r.
  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2009-07-01 13:55
  • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-01 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22017
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-20 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5279731
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:27

Stopka strony