Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Nr

działki

 

Pow. nierucho-mości

 

Nr

K.W.

 

Położenie nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejsc. planie zagospod. przestrzennego

 

Cena nieruchomo-ści w zł brutto

 

97/3

 

0,4901 ha

 

LD1R/00004359/7

 

 

nad rzeką Rawką, w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

 

Nieruchomość ma kształt nieregularnego wielokąta, przylega do rzeki Rawki oraz z przeciwległej strony do drogi stanowiącej dojazd gospodarczy o nieurządzonej, zimnej nawierzchni. Usytuowana jest w sąsiedztwie obiektu osadnika kanalizacji deszczowej i niezagospodarowanych terenów rolnych. Przez teren nieruchomości od osadnika prostopadle do rzeki przeprowadzony jest kanał odprowadzający wody opadowe do Rzeki. W związku z tym kanałem konieczne będzie ustanowienie na rzecz RAWiK Sp. z o.o. służebności przesyłu.

 

 

Tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnia wód opadowych i tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody.

 

266.295,00

 

 

 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości – 24.03.2011 r.

Dodatkowych informacji dotyczącej nieruchomości objętej wykazem udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46/814-40-80 lub 46/814-43-05.

Wykaz zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 10 lutego 2011 r. do 3 marca 2011 r.

 

            Rawa Mazowiecka, dnia 04.02.2011

  • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2011-02-07 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12228
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-08 12:33

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5543991
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 14:05

Stopka strony