Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Katowickiej

 

 1. Nieruchomość położona w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Katowickiej, oznaczona nr ewid. 316/2 o pow. 0,1713 ha, ujawniona jest w księdze wieczystej LD1R/00006052/9.
 2. Działka nr ewid. 316/2 posiada kształt prostokąta, usytuowanego prostopadle i pomiędzy ul. Katowicką i ul. Tatar. Teren działki jest płaski, o dobrych warunkach geotechnicznych. W sąsiedztwie znajduje się obiekt hotelowy, nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren zalewu wraz z obiektami sportowo – rekreacyjnymi. Dostępność urządzeń infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego oraz sieci telekomunikacyjnej od ul. Katowickiej i ul. Tatar. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
 3. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 czerwca 2013 r., drugi w dniu 21 sierpnia 2013 r. – zakończyły się one wynikiem negatywnym.
 4. Trzeci ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 15 października 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 5. Cena wywoławcza – 342 600,00 zł brutto.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN w wysokości 60 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr 316/2” najpóźniej do dnia 9 października 2013 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 8. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej:
 • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

    9. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób  trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

   10. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8 lub pod nr tel. (46) 814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również  na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 6 września 2013 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2013-09-06 09:39
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-06 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64379
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-22 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273759
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony