Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Solidarności

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Solidarności, oznaczona nr ewid. 1344/11 o pow. 0,1848 ha, ujawniona w księdze wieczystej LD1R/00027791/4.
 2. Działka nr ewid. 1344/11 posiada kształt zwartego pięciokąta, zbliżonego do prostokąta. Na działce znajduje się pozostałość poprzedniego zagospodarowania działki z nawierzchnią asfaltową i ogrodzeniem z siatki stalowej. Działka nie posiada ograniczeń inwestycyjnego wykorzystania gruntu stosownie do możliwości wynikających z planu. Jej najważniejszymi atrybutami są: usytuowanie, bardzo dobra ekspozycja i możliwość intensywnego zagospodarowania na cele usługowe. Dostępność infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu oraz sieci telekomunikacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej.
 3. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 września 2013 r., zaś drugi ustny przetarg nieograniczony w dniu 21 listopada 2013 r. i zakończyły się one wynikiem negatywnym.
 4. Trzeci ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 5. Cena wywoławcza – 570 000,00 zł brutto.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN w wysokości 114 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr 1344/11” najpóźniej do dnia 8 maja 2014 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
  w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 7. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty; w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
 8. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 9. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8 lub pod nr tel. (46) 814-40-80.  Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami oraz w dziennikach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl

Rawa Mazowiecka, dnia 12 marca 2014 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2014-03-12 15:08
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-12 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9099
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 15:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267430
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony