Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie :

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2015-2019.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Rawskiego.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie:

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-04-30 10:47

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Maozwiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic : Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowe położonej przy ulicy Tomaszowskiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy Al. Konstytucji 3 Maja.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Rawsko - Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie delegowania przedstawicieli rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu Zespołu Opiniującego d/s. Budżetu Obywatelskiego przy Burmistrzu miasta Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczacej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016-2019.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykorzystania energii geotermalnej.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Uchwała do pobrania w załączniku

 • opublikował: Paweł Wróblewski- OR
  data publikacji: 2015-07-08 08:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-09-02 09:12

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5538981
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony