Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej
w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Jana Sobieskiego, na czas nieoznaczony

 1. Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Jana Sobieskiego, oznaczonej nr ewid. 501 o pow. 0,0238 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00014066/9 z przeznaczeniem na cele zieleni – plac zabaw na czas nieoznaczony. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość ta przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych. Obecnie działka oddana jest w dzierżawę na cele terenu zieleni – plac zabaw do dnia 31 października 2016 r.
 2. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00
  w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w Sali konferencyjnej,
  I piętro.
 3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości 50,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Odział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010 najpóźniej do dnia 23 listopada 2016 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

      6.Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8
lub pod nr tel. (46) 814-40-80.  Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale

Gospodarka nieruchomościami

Rawa Mazowiecka, dnia 24 października 2016 r.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12172
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-03 11:04

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony