Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka
przy ulicy Osada Dolna, z przeznaczeniem na cele rolne, na czas nieoznaczony.

Nr działki

Pow. ha

Nr księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Dotychczasowy sposób użytkowania

Opis użytku i klasa

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
 równowartość q żyta

Wysokość wadium w zł

81

0,9893

 

LD1R /00008444/8

przy ulicy Osada Dolna

dzierżawiona na cele rolne

R -grunty orne: klasa IVb-0,2608 ha klasa V-0,2684 ha;

klasa
 VI -0,4601 ha

tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych, tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo – usługową, tereny komunikacji - ulica lokalna

0,89

9,00

 1. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie określonej w powyższej tabeli.
 3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, nr 87 9291 0001 0054 2395  2000  0040 ze wskazaniem nr działki, której dotyczy, np. „wadium- działka nr” najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty
  na wskazanym rachunku.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wpłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot- najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - oryginału dowodu wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego, - w przypadku osób prawnych, aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, pełnomocnictwa oraz  dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
 6. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 pokój nr 19 tel.(46)814-43-05 lub (46)814-40-80. Treść niniejszego wykazu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta- www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

Rawa Mazowiecka, dnia 3 listopada 2016 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2016-11-03 11:04
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-03 11:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12173
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-03 11:04

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267412
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony